AUDITORIA

Les finalitats d’una auditoria informàtica són les de protegir els seus actius i recursos, verificar si les seves activitats es desenvolupen eficientment i d’acord amb les normatives vigents, i per aconseguir l’eficàcia exigida en el marc de l’organització corresponent.

En definitiva el que pretén tota auditoria és millorar la rendibilitat, la seguretat i l’eficàcia.

 

Avaluació dels costos i comparació amb les millors pràctiques.

Control dels mecanismes lligats a la seguretat dels sistemes (instal·lacions,màquines, programes i dades).

Confidencialitat i seguretat en l’accés, transmissió i tractament de les dades.

Aspectes referents a la protecció de drets jurídics i econòmics.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close